Prohlídka u fyzioterapeuta
Prohlídka u fyzioterapeuta

Prohlídkou u fyzioterapeuta nikdy nic nezkazíte

Fyzioterapeut je člověk, který díky získané odbornosti, pomáhá lidem při bolestech zad, kloubů apod. Jde o léčbu, při které využívá standardních postupů, které jsou již osvědčené. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí převážně ze znalostí anatomie. Tuto léčbu by měl mít každý z nás zakotvenou v podvědomí, neboť patří mezi účinné cesty, kterými je možné předejít závažné choroby.
 
Pokud i Vás někdy zabolí „celý člověk“ není něco v pořádku. V tomto okamžiku byste měli zvážit návštěvu fyzioterapeuta. Při návštěvě na Vás čeká příjemné prostředí, soukromí a hlavně zkušení fyzioterapeut, který se bude věnovat pouze Vám. Nejdříve s Vámi provede menší pohovor, aby zjistil, zda jste na něco alergický, jaký je Vás zdravotní stav a co Vás k němu přivádí. Poté bude následovat kompletní pohybová analýza, kterou zpracuje počítačový systém. Výsledky s Vámi fyzioterapeut projde, vše Vám vysvětlí tak, abyste Vám bylo vše jasné. Společně s těmito výsledky také dostanete přehled o stavu Vašich kloubů a svalů. Na závěr pro Vás připraví návrh léčby. Další pokračování je již na Vás. Pokud tento zážitek budete brát jen jako zjištění Vašeho zdravotního stavu, nebo zda se pustíte do připraveného plánu. Ať už se rozhodnete jakkoliv, toto je první cíl, jak předejít vážnému onemocnění.
bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
relaxace
71%
náročné fyzicky
2%
sebepoznání
100%
pro seniory
100%
pro dospělé
94%
náročné psychicky
33%
vědomosti
65%
nadšení
66%
strach
36%
pro děti
12%

Karel Vícha
pro dospělé 100%
pro seniory 100%
sebepoznání 100%
náročné fyzicky 0%
relaxace 69%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.